Skip to main content


Open tonnage

cong ty TNHH VTB Dong Phu
Address

số 205 khu 8 thị trấn diêm điền thái thụy thái bình

Phone 0363 .853.753
Fax 0363.710.381
Mobile phone 0989444666
E-mail
Website
Bình Minh 28 và Bình Minh 09
Ship type
Nationality Việt Nam
Shipbuilding year
Tonnage trọng tải 2000 tấn
Length 50 m
width 10,5 và 11m
Hold dimention
Running routes bắc nam
Open port hải phòng
Laycan không
Crane
Insurance P&I
More infomation